Zgłoszenie serwisowe RMA

Czy zgłaszany sprzęt jest na gwarancji?

Zgłoszenie gwarancyjne (TAK) dotyczy tylko i wyłącznie klientów Lauda Central Europe.

Sprawdź status zgłoszenia RMA.

Wypełnij od nowa
Zgłoszenie RMA - UWAGA - ZMIANA ZASAD - ZAPOZNAJ SIĘ Z NOWYM REGULAMINEM!!!

Dane zgłaszającego:

Imię i nazwisko bądź nazwa zgłaszającego (w przypadku firmy):
proszę wpisać email zgłaszającego
proszę wpisać telefon zgłaszającego (tylko cyfry)

Zgłaszany produkt:

proszę wpisać numer seryjny produktu
proszę opisać

Adres zwrotu naprawionego towaru (do sklepu):

Imię i nazwisko bądź nazwa zgłaszającego (w przypadku firmy):
proszę wpisać telefon zgłaszającego (tylko cyfry)
Zapoznałem się z regulaminem zwrotów i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu reklamacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych;
tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).